Technická správa budov

Technickú správu budov a infraštruktúry realizujeme s maximálnym dôrazom na efektívne riadenie, údržbu a optimalizáciu prevádzky vašich nehnuteľností, s cieľom zabezpečiť jej bezproblémový chod a dlhodobú udržateľnosť.

Technická správa budov

Portfólio služieb – technická správa budov

Prevencia a údržba

Zabezpečíme pravidelné kontroly a údržbu technických systémov a vybavenia budov, ako sú elektrické systémy, vzduchotechnika, vykurovacia a chladiaca technika s cieľom minimalizovať riziko porúch a zvýšiť ich životnosť.

Plánovanie a koordinácia opráv

Postaráme sa o plánovanie a koordináciu opráv a údržby s dodávateľmi a subdodávateľmi, vrátane vypracovania rozpočtov a dohľadu nad vykonanými prácami.

Energetická efektívnosť

Budeme monitorovať spotreby energií a navrhneme možností na zlepšenie energetického výkonu budov s cieľom znížiť náklady na energiu a zlepšiť životné prostredie.

Bezpečnosť a regulácie

Budeme dbať na dodržiavanie bezpečnostných noriem a predpisov, ako aj monitorovanie stavu budov a zariadení v súlade s platnými predpismi.

Optimalizácia nákladov

Identifikujeme a implementujeme úsporné opatrenia a optimalizácie nákladov na údržbu a prevádzku budov s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu a hospodárnosť.

Zvýšená hodnota nehnuteľnosti

Riadením a údržbou budovy zvýšime ich hodnotu a atraktivitu pre nájomcov, investičné fondy a potenciálnych záujemcov o kúpu.

Prečo správa budov od Schaller, s. r. o.

Skúsenosti a profesionalita

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v oblasti.

Moderné technológie

Používame najmodernejšie postupy a technológie.

Spoľahlivosť a precíznosť

Garantujeme vysokú kvalitu služieb a spokojnosť klienta.

Vaše nehnuteľnosti budú v bezpečných a spoľahlivých rukách

Dovoľte nám, aby sme sa postarali o technické potreby vašich budov a zabezpečili ich bezproblémový chod. Spolupráca s nami je investíciou do budúcnosti vašich nehnuteľností.

Other services