Pravidelné upratovanie

Kľúčovou službou pre udržanie čistoty a poriadku v rôznych prostrediach je pravidelné upratovanie.

Naše pravidelné upratovacie služby sú vhodné pre každého, kto si váži čistotu a poriadok vo svojom prostredí. Môžete očakávať nielen čisté a dobre udržiavané prostredie, ale aj zvýšenú produktivitu, zdravie a bezpečnosť.

Denné, pravidelné upratovanie

Vysoká kvalita čistenia

Naši skúsení upratovací pracovníci sú vyškolení a vybavení tak, aby poskytovali najvyššiu možnú kvalitu čistenia. S dôrazom na detaily sa staráme o každý aspekt vášho prostredia, od podlahy po steny, zariadenia a povrchy.

Pravidelná údržba

Pravidelné upratovanie je zárukou čistoty a udržateľnosti, čo zabraňuje nahromadeniu nečistôt a zlepšuje celkovú hygienu a estetiku vášho prostredia.

Zvýšená produktivita

Čisté a dobre udržiavané prostredie vytvára priaznivé pracovné podmienky a prispieva k zvýšenej produktivite a pohodliu pre zamestnancov alebo obyvateľov.

Zlepšené zdravie a bezpečnosť

Odstraňovanie prachu, alergénov a iných škodlivých častíc zlepšuje kvalitu vnútorného ovzdušia a prispieva k lepšiemu zdraviu a bezpečnosti ľudí v prostredí.

Ochrana a údržba vybavenia

Pravidelné upratovanie znižuje riziko poškodenia vybavenia a povrchov, čím znižuje náklady na ich opravu alebo výmenu.

Vysoká miera flexibility

Naša služba je prispôsobiteľná potrebám a požiadavkám klienta. Môžeme prispôsobiť rozsah a frekvenciu upratovania podľa vás.

Služba pravidelného upratovania je určená pre širokú škálu zákazníkov a organizácií, ktoré sa zaujímajú o udržiavanie čistoty a poriadku vo svojich priestoroch.

Pravidelné upratovanie – dobre organizovaný proces

Pravidelné upratovanie je dobre organizovaný proces, ktorý zabezpečuje dôkladné a systematické čistenie vašich priestorov.

01.

Všetko dôkladne pripravíme a naplánujeme

Klientovi poskytneme informácie o vykonanej práci a prípadné poznámky alebo pripomienky zaznamenáme pre ďalšie zlepšenie služby.

02.

Základné upratovanie

Začíname s všeobecným upratovaním, ktoré zahŕňa zametanie, utieranie prachu, umývanie povrchov a iné základné činnosti. Počas upratovania dbáme na dôkladnosť a starostlivosť pri čistení jednotlivých častí priestorov. 

03.

Udržiavanie poriadku

Po základnom upratovaní venujeme pozornosť udržiavaniu poriadku v priestoroch, napríklad usporiadaniu nábytku, likvidácii odpadkov a doplneniu potrebných zásob.

04.

Finálna kontrola a odovzdanie

Po dokončení upratovania vykoná finálnu kontrola priestorov aby sme mali istotu, že boli splnené všetky požiadavky klienta. Klientovi poskytneme informácie o vykonanej práci a prípadné poznámky alebo pripomienky zaznamenáme pre ďalšie zlepšenie služby.

05.

Pripravíme dokumentáciu a report

Na záver vypracujeme správu o vykonanej práci, ktorá obsahuje informácie o časoch príchodu a odchodu pracovníkov, vykonaných úlohách a prípadne poznámkach. Táto dokumentácia môže byť klientovi poskytnutá ako súčasť služby alebo na jeho požiadanie.

Prečo pravidelné denné upratovanie od Schaller, s. r. o.

Spoľahlivosť a precíznosť

Garantujeme vysokú kvalitu služieb a spokojnosť klienta.

Moderné technológie

Používame najmodernejšie stroje a technológie.

Kvalitné čistiace prostriedky

Používame ekologické a šetrné čistiace prostriedky.

Sme pripravení zabezpečiť pravidelné upratovania aj u vás

Dovoľte nám, aby sme sa postarali o vaše upratovanie a vytvorili pre vás ideálne pracovné alebo obytné prostredie.

Other services